DESIGN

LIBRARY

a project by

Laboratory for Architectural Design

ezgif-4-8356ea43d851.gif

TERMENE SI CONDITII

ÎNSCRIEREA LA CURS

Înscrierea la curs se face completând formularul de înscriere de pe pagina de prezentare a cursului.

Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere de asociat cu www.traiantuta.co.uk/designlibrary te înscrii la cursurile Design Library și ești responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate.

După înscrierea la curs și trimierea formularului ori a e-mailului de înscriere, studentul(participantul) va primi un e-mail de la reprezentantul Design Library care va include detaliile de plată a cursului, precum și informații cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor de participare la curs.

Prin înscrierea la curs, achitarea contravalorii acestuia și transmiterea datelor personale, Participantul declară că a citit și că este de acord cu termenii și conditiile de participare la curs și că își exprimă în mod implicit acordul ca datele sale să fie procesate de Design Library conform GDPR.

Citește Politica de confidențialitate.

 

Cursantul va primi contractul standard de participare la curs, factura, precum si politica de confidențialitate.

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


Prin înscrierea la orice modul Design Library și transmiterea datelor personale (nume, prenume, adresă poștală, CNP – necesare emiterii facturii, numele persoanei juridice, cod unic de înregistrare, sediu social, numele și prenumele reprezentantului legal al firmei, adresa de e-mail, număr de telefon), îți exprimi în mod implicit acordul ca datele tale să fie procesate de Design Library în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Ne angajăm să îți respectăm dreptul la protejarea datelor personale, în acord cu toate legile și reglementările în vigoare, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (numit și GDPR).

 

DATELE PE CARE NI LE FURNIZEZI VOR FI FOLOSITE NUMAI ÎN URMĂTOARELE SCOPURI

- pentru a întocmi contractul și factura necesare prestării serviciilor (module educationale) de către Design Library;
- pentru a te ține la curent prin e-mail și/sau telefon cu privire la detaliile logistice și organizatorice ale modulului la care participi;
- pentru a-ți trimite suportul de curs și alte informații legate de acesta – dacă se aplică;
- pentru a publica, sub formă de feedback, opiniile tale, în calitate de cursant, despre cursul la care ai participat;
- pentru a te ține la curent, prin e-mail și/sau telefon, cu noutățile Design Library (module, ateliere, evenimente).

 

PREȚUL CURSURILOR ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Prețurile cursurilor sunt afișate pe www.traiantuta.co.uk/designlibrary și sunt exprimate în RON. 
La aceste prețuri se pot aplica reduceri, în funcție de facilitățile promotionale afișate de Design Library pe website-ul său. Reducerea, dacă este cazul, va fi menționată pe factura emisă Participantului.


 

Plata cursului se va face de către Participant (student), înainte de începerea cursului, pe baza informării de plată sau facturii proforme emise de Creative Learning. Plata cursului se face prin virament bancar, în contul bancar al Design Library – Laboratory for Architectural Design, menționat în informarea de plată sau pe factura proformă.

Cursantul va efectua plata în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu cu mai putin de 10 zile lucratoare inainte de inceperea modulului pentru care se face plata. Aceste termene vor fi comunicate odata ce procesul de incriere incepe, prin completarea formularului de la www.traiantuta.co.uk/designlibrary )

După încasarea contravalorii cursului, Design Library va emite factura fiscală aferentă plății și o va trimite Cursantului prin e-mail, în termenul legal. Factura circulă fără semnătură și ștampila cf. art. V, alin (2) din Ordonanță nr.17/2015 și art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Locul la curs/workshop/eveniment este asigurat numai în momentul în care contravaloarea cursului este achitată cu 10 zile înainte de începerea modulului, conform termenului de plată menționat în contract și pe factura proformă.

Participantul (studentul) va primi notificarea efectuării plății, acest pas reprezentând confirmarea locului la curs.

 

COVID-19

În cazul în care Design Library modifică datele de desfășurare a cursului, din cauza situației generate de COVID-19, pentru limitarea riscului de infectare cu Coronavirus, conform legislației în vigoare, Design Library nu va putea returna Cursantului taxa achitată :

 În cazul în care Cursantul anunță că nu mai poate participa la curs din cauza acestei schimbări calendaristice survenite, schimbare cauzată de o situație de forță majoră (legislație nouă specifică COVID19, modificări ale normelor de distanțare fizică) alterând scenariul deja pregătit de Design Library pentru situația pandemică actuală, 

Design Library nu va returna Participantului taxa aferentă modulului achitat, dar va oferi Cursantului (participantului) posibilitatea să urmeze cursul într-o sesiune viitoare, fără ca Design Library să poată garanta o data exacta pentru livrarea modulului în cauză.


 

ALTE SITUAȚII (EXCEPTÂND COVID-19)
 

Design Library nu poate asigura participarea online sau prin materiale didactice aditionale organizarii si livrarii cursului, in afara de cea curentă, sesiuni de lucru prin întâlniri fizice, în spațiul amenajat.
În situația în care un participant(cursant) nu poate participa la una sau mai multe dintre sesiuni, Design Library nu poate acomoda la acest moment absența participantului prin înlocuirea sesiunii fizice cu materiale adiționale de curs pentru recuperare.   

Design Library își rezervă dreptul de a anula orice curs în cazul în care numărul participanților nu este unul satisfăcător, conform schemei sale de cheltuieli, cu obligația de a anunța Participantul/Participanții despre această situație, cu 3 (trei) zile calendaristice înainte de data de începere a cursului anunțată inițial.

În acest caz, Design Library  va returna integral Participantului/Participanților suma plătită de acesta/aceștia, prin virament bancar, în termen de maximum 7 (șapte) zile lucrătoare de la trecerea celor 3 zile destinate notificării și confirmării de către participant a primirii notificării.
Pentru returnarea taxei achitate vor fi folosite datele primite de Design Library la înscrierea participantului, dacă acesta(participantul) nu anunță în termen de 6 (șase) zile lucrătoare alte date logistice pentru acest proces. Ziua 7(șapte) va fi folosită pentru returnarea taxei aferentă cursului, iar Design Library nu răspunde de valabilitatea și implicit de modificarea datelor bancare ale participantului, dacă acestea se dovedesc a fi expirate. În acest caz, participantul este nevoit să furnizeze date actualizate : IBAN, nume și prenume, CNP.
Aceste date sunt necesare pentru a putea returna Participantului/Participanților taxa achitată, prin virament bancar.

Design Library se obligă să finalizeze procesul de returnare a taxei în termenul menționat de 7(șapte) zile lucrătoare,numai dacă participantul își exprimă poziția referitoare la exactitatea și actualitatea datelor de retur furnizate.

RETURUL TAXEI DE CURS/MODUL

 

În cazul în care Cursantul se găsește în imposibilitatea de a mai urma cursul la care s-a înscris, suma plătită până în momentul anunțării imposibilității de a mai participa va fi returnată de către Creative Learning în proporție de 80%, numai dacă retragerea este anunțată în scris, pe e-mail, cu cel puțin 8 zile lucrătoare înainte de începerea cursului.

În cazul în care Cursantul se găsește în imposibilitatea de a mai urma cursul și anunță acest lucru în scris, într-un termen de mai puțin de 8 zile lucrătoare înainte de începerea cursului, Design Library nu va returna Cursantului suma plătită de acesta până în acel moment.

Până la acel moment, Design Library va fi achitat către furnizorii săi, parțial sau integral, costuri organizatorice necesare participării la curs a Cursantului și nu poate returna cuantumul de 80% la mai puțin de 8 zile lucrătoare înainte de începerea modulului.

Design Library ofera însă Participantului posibilitatea de a folosi plata făcută până în momentul anunțării în scris a imposibilității de a mai participa, pentru achitarea aceluiași modul sau a unui alt modul, la care participarea nu se va face mai târziu de 3 luni calendaristice de la data efectuării plății. Dacă Cursantul nu poate participa nici la sesiunea următoare de curs, atunci Cursantul va pierde locul la curs și, implicit, suma achitată.

 

 

În cazul în care Participantul anunță în scris, prin e-mail, retragerea de la curs după începerea cursului, pe parcursul derulării lui, Design Library nu va returna Participantului suma plătită de acesta.

Cu toate astea, Design Library va oferi Participantului posibilitatea de a folosi plata făcută în favoarea unei alte persoane, care poate participa în numele său la ședințele de curs rămase.

De asemenea, Design Library nu va putea oferi posibilitatea Cursantului de a urma ședințele de curs rămase într-o sesiune viitoare a cursului, deoarece numărul de locuri la fiecare curs este limitat, iar costurile pentru organizarea cursului vor fi fost deja achitate și suportate de Design Library în favoarea Cursantului.

 

MATERIALE FOTO-VIDEO
 

În timpul cursurilor, Design Library poate realiza fotografii și/sau clipuri video cu scopul de a compila ulterior articole tip testimonial despre cursuri și de a promova cursurile noastre prin intermediul acestor materiale. Ne concentrăm pe cadre din timpul sesiunilor de lucru, nu pe materiale foto-video tip portret.
Dacă nu dorești să apari în materialele foto-video, ca Participant avem nevoie să știm acest aspect încă dinetapa de înscriere.

FORȚĂ MAJORĂ

Forța majoră desemnează orice eveniment exterior, extraordinar, imprevizibil și invincibil precum tulburări sociale, inundații, calamități naturale, pandemii, dezastre sau orice eveniment dincolo de voința Părților (Design Library și Participantul) și care împiedică una dintre Părți să își îndeplinească obligațiile în conformitate cu prevederile contractuale.

Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de legea în vigoare.


SPAȚIUL DESIGN LIBRARY
 

Spațiul destinat desfășurării modulelor Design Library se află în exterior, pentru respectarea normelor de igienă și necesităților de distanțare fizică cerute prin protocoalele legislative COVID-19.

Prin amenajarea spațiului în conformitate cu COVID19, Design Library pune la dispoziția participanților următoarele facilități minime necesare : vegetație și umbră, aer recirculat natural, distanțe fizice de minim 1.9m între participanți, suprafețe dezinfectate, grup sanitar igienizat, dezinfectanți.

Grupul sanitar are un protocol specific de utilizare și va fi făcut cunoscut participanților la fața locului.

 

SCENARII METEO – alte consecințe pentru amenajarea spațiului conform COVID-19

Deși am pus în funcțiune diferite protocoale specifice COVID-19, nu putem controla intemperiile atmosferice într-un spațiu cu un specific open-air, în aer liber.

În cazul în care desfășurarea uneia (sau mai multe) dintre sesiunile de lucru este afectată de elemente atmosferice sau coduri de alerta atmosferică ce prevăd intemperii care împiedică desfășurarea sesiunii, sesiunea afectată este decalată cu o săptămână, pentru următorul interval orar specific modulului în cauză.

Din cauza situației generate de pandemia Covid19, activitatea cu public a Design Library are loc în spațiul amenajat în exterior, punând la dispoziție facilități de bază (acces la grup sanitar, dezinfectant), participanții urmând protocoalele de igienă și distanțare fizică specifice locației.

 

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII - ONLINE

Materialele care se referă la informații, produse și servicii sunt furnizate ca atare, fără vreo reprezentare sau aprobare și fără vreo garanție, fie ea expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita, la garanțiile implicite asupra calității satisfăcătoare, la utilitatea pentru un anumit scop, neîncălcarea vreunei legi, compatibilitate, securitate și acuratețe. În nicio situație nu vom fi trași la răspundere pentru pierderi sau daune, inclusiv pentru pierderi sau daune incidentale sau de orice fel ce apar din utilizarea sau neutilizarea website-ului, a datelor sau foloaselor obținute sau pierdute prin folosirea website-ului www.traiantuta.co.uk/designlibrary.

Facem toate eforturile să verificăm și să testăm materialele publicate pe website pe tot parcursul producerii acestora. Este indicat să folosiți un program antivirus pentru toate materialele descărcate de pe Internet. Nu ne putem asuma răspunderea pentru pierderea datelor sau întreruperea bunei funcționări sau deteriorarea computerului tău, dacă apar în timp ce utilizezi acest website.

Design Library prin www.traiantuta.co.uk/designlibrary nu răspunde pentru prejudiciile generate de conexiunea la Internet, în utilizarea sau afișarea conținutului website-ului, declinându-și, de asemenea, răspunderea pentru orice dezavantaje care pot surveni din cauza unor erori de software sau a unor defecțiuni tehnice.